Guillaume Pool

Astrid H. Roemer


Column of kolom

Een Engels woord om een Nederlandse literaire traditie aan te duiden. Het woord betekent kolom of krantenkolom en wordt gebruikt voor een bijdrage in een krant of tijdschrift. Vaak op een vaste plaats, door een vaste auteur en van een vaste lengte om actuele gebeurtenissen of trends op venijnige wijze onder de loep te nemen. De columnist heeft een duidelijke mening en spreekt uitsluitend namens zichzelf. Vaak worden in columns polemieken uitgevochten over uiteenlopende onderwerpen en dat kan soms leiden tot stilistische hoogstandjes. Er wordt aan columns vaak literaire verdiensten toegekend, die dan uitmonden in een bundel. Sommige columnisten kunnen te scherp worden en gaan ook makkelijk over de schreef. Zelfs rechters schijnen moeite te hebben met dit genre, waardoor jurisprudentie uitblijft. Een column is dus een vrijhaven, een plaats waar de vrije mening de kawina kan dansen.
Binnen de redactie krijgt u deze keer drie columnisten aan het woord. Ons streven is er op gericht om op deze plek een vaste aantal, vaste columnisten te presenteren met uiteenlopende onderwerpen. Uw reacties kunnen leiden tot nieuwe bijdragen, aarzel dus niet: info@bukutori.orgKlik op een naam aan de linkerkant....Naar boven

 

 
TALENT IS AANGENAAM OVERWICHT!! Copyright ©, 2006 www.bukutori.org