September 2008

Veranderingen

Bukutori vormt geen uitzondering op de regels van verandering. Begonnen op 1 december 2004 door drie bevlogen vrijwilligers met een triade als doelstelling: vertellen, schrijven en lezen, zijn verschillen van zienswijze opgetreden. De bibliotheek staat er nu als een dwerg, die op zoek is naar een meer geschikte ruimte en/of een lapje grond om daar een drievoudig gebouw op neer te zetten. Het creatief schrijven heeft het gewonnen van de beide andere poten, is nu een eigen weg opgegaan en heeft in het voorbijgaan Ruth San A Jong meegenomen. Ze was er vanaf het begin bij als een stuwende persoonlijkheid. Gaandeweg kreeg ze meer aandacht voor het schrijven. Ze gaat nu haar eigen weg op met een schrijversvakschool. Zij was ook verantwoordelijk voor de verzorging van de website. Wij danken haar voor alle inspanningen. Dit betekent niet, dat Bukutori het schrijven uit de triade laat vallen. De nadruk zal voorlopig blijven liggen op het versterken van de infrastructuur met meer dan een speciale aandacht voor de huisvesting. Gestreefd wordt naar een gebouw in drie geledingen: de uitleenbibliotheek, de kinderbibliotheek en het multifunctioneel deel. Het streven is nu op korte termijn te beschikken over geschikte grond in een voor ons geschikte wijk. We mikken nog steeds op Flora. Daarna volgt een realistisch begroting, waarna de werving van middelen kan starten. De meeste fondsen stellen geen geld beschikbaar voor bouwactiviteiten, vandaar dat er op een heel andere manier geworven zal worden. Het wervingsteam staat te popelen om voor het bouwfonds aan het werk te gaan. Het COS in Nederland is behulpzaam geweest met adviezen. Een tweetal jonge Surinaamse vrouwen maakt deel uit van het team. We komen bij de volgende nieuwsbrief met de namen van de leden van het wervingsteam. Guillaume Pool zal met ingang van begin november in Paramaribo zijn om de bibliotheek reorganiseren, en op zoek gaan naar een bouwkavel. Vrijwilligers, ook uit Nederland, zijn van harte welkom. Guillaume Pool, de voorzitter zal minstens 5 maanden daar voor Bukutori aan het werk zijn.

De website
Ruth San A Jong zal niet meer verbonden zijn aan de Stichting Bukutori. De website zal voorlopig door Guillaume Pool worden verzorgd. Vragen en opmerkingen kunnen gewoon naar Bukutori. Literaire bijdragen blijven van harte welkom. Aarzel niet langer.

Samenwerking
Buiten de collectie van de bibliotheek aan de Kinderdorpstraat 2-4, hebben we nog een grote hoeveelheid boeken in opslag. Die boeken zijn ter beschikking van het CCS gesteld, om te worden gebruikt in de pas gerestaureerde bibliotheek. Naast die boeken hebben we ook onze voorlopig overcomplete collectie meubels in bruikleen bij het CCS. Er is een verbruikersovereenkomst opgemaakt. Wij zijn blij, dat we dit hebben kunnen doen, omdat we primair dezelfde doelstellingen hebben en in dienst staan van hetzelfde publiek. We melden dit met enthousiasme en trots. CCS zal ons compenseren met diensten. We spreken van een win/win operatie. Op zaterdag 30 augustus zal de overeenkomst met enig ceremonieel getekend worden door de ondervoorzitter de heer Frits Frijmersum.

De kosten voor de instandhouding van de bibliotheek worden gedragen door Vrienden van Bukutori in Nederland. U bent ook welkom, ongeacht woon- of verblijfplaats.


 
  TALENT IS KNEEDBAAR!! Copyright ©, 2006 www.bukutori.org